DOKAP, gelecek yıl 2 bin 500 üreticiye organik tarım destek sağlayacak

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, gelecek yıl organik tarım faaliyetleri kapsamında 2 bin 500 üreticiye destek sağlayacak.

AA muhabirinin, DOKAP’ın 2024 Yılı Performans Programı’ndan derlediği bilgiye göre, Başkanlık, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak, yenilikçi çevre, insan odaklı programlar hazırlayıp koordine etmeyi, uygulamayı, izlemeyi ve değerlendirmeyi misyon edinerek faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda gelecek yıl, kurum, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla sorumluluk sahasındaki (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt, Tokat, Çorum, Amasya) illerde yürütülecek yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesiyle yenilikçi destek programlarının tasarlanması ve uygulanması görevlerini yürütecek.

Başkanlık, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2024’te turizm alanında 10 proje gerçekleştirmeyi planlıyor.

DOKAP, bölgenin bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi için de projelere destek sağlayacak. Bu kapsamda gelecek yıl bölgenin bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi amacıyla 45 projeye destek verilmesi hedefleniyor.

Gübre alanında da desteklerin sağlandığı bölgede, 200 ton organik gübre desteği verilmesi öngörülüyor.

Başkanlıkça gelecek yıl 3 organik ürünün desteklenmesi planlanırken bu alanda 2 bin 500 üreticiye destek sağlanması hedefleniyor.

DOKAP’ın kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasındaki artışın ise gelecek yıl yüzde 19’a ulaşması bekleniyor.

En fazla kaynak “bölgesel ekonomik kalkınma faaliyetleri” için ayrıldı

Başkanlık, 2024’te “bölgesel ekonomik kalkınma faaliyetleri” kapsamında tarım-bitkisel üretim sektöründe kırsal gelir kaynaklarının araştırılarak çeşitlendirilmesi ve bölgenin geçim kaynağı olan tarım ürünlerinin iyileştirilmesi için çalışacak.

Tarım ve hayvancılık sektöründe hayvansal ürünlerin yenilikçi teknolojilerle veriminin artırılması ve bu alana destek verilmesi, küçük ölçekli tarımsal sulama projeleriyle bölgedeki su ihtiyacı olan alanların ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyette bulunacak Başkanlık, tarımsal araştırmalar alanında projeler uygulayarak hem bölgenin hem de bölge halkının ekonomik olarak kalkındırılmasına yönelik faaliyetler yürütecek.

“Bölgesel kültür ve turizmin geliştirilerek çevrenin korunması” alanında da çalışacak Başkanlık, çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bölgedeki kültür varlıklarının korunarak geliştirilmesine ve turizme kazandırılmasına, turizm yatırımlarının desteklenmesine, bölgenin güzelliklerinin ön plana alınarak marka değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacak.

Başkanlık, “bölgesel sosyal kalkınma faaliyetleri” kapsamında ise bölge okullarını destekleyerek kodlama, teknoloji, inovasyon gibi alanlarda çocukları geleceğe daha iyi hazırlamak, teknoloji ve inovasyon atölyeleri kurarak uygulamalı eğitimle gelişmelerini sağlamak için faaliyetler gerçekleştirecek.

DOKAP’a 2024 yılında “bölgesel ekonomik kalkınma faaliyetleri” için 360 milyon 562 bin lira, “bölgesel kültür ve turizmin geliştirilmesi ile çevrenin korunması” kapsamında 318 milyon 487 bin lira, bölgesel sosyal kalkınma faaliyetleri için 20 milyon 95 bin lira olmak üzere toplam 699 milyon 144 bin lira bütçe ayrıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x